fbpx
Menu Shopping Cart Search

Allmänna affärsvillkor

Användarvillkor

Välkommen till webbplatsen Infinite Lash (“Sajten”) som ägs och drivs av Brock Beauty, Inc. samt dess dotterbolag Brock Beauty EU (“Brock Beauty”). Följande regler och villkor (“Villkoren”) reglerar din användning av Sajten. Du måste läsa igenom dessa Villkor mycket noggrant, då din användning av Sajten innebär att du går med på att följa samt vara bunden av de Villkor som anges här. Om du inte godkänner dessa Villkor, bör du omedelbart sluta använda Sajten.

Inget som helst material från denna Sajt får kopieras, flerfaldigas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, överföras eller distribueras på något som helst sätt. Sajten, inklusive all dess information och allt dess innehåll, såsom text, slogans, artiklar, data, ikoner, figurer, utsmyckningar, fotografier, bilder, musik, videor och grafik (“Innehåll”) är Brock Beautys egendom och skyddas av varumärkes- och/eller upphovsrättslagar i USA och/eller andra länder.

Vi förbehåller oss rätten att, med eller utan orsak, efter eget gottfinnande samt utan föregående meddelande till dig, ändra de produkter och tjänster som beskrivs på Sajten samt att avsluta, ändra, avskaffa eller upphöra med valfri aspekt av Sajten, inklusive men ej begränsat till Sajtens Innehåll samt även Sajtens funktioner och/eller tillgänglighetstider, och kan ej hållas ansvariga inför dig eller annan tredje part för detta. Vi kan också komma att införa regler för samt begränsa användningen av Sajten, samt begränsa din åtkomst till hela eller delar av Sajten utan föregående besked eller bestraffning. Vi har rätten att efter eget gottfinnande när som helst ändra dessa regler och/eller begränsningar.

 

Förbjuden användning

Sajten får endast användas för legala syften samt erbjuds endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, vilket begränsas till att beskåda Sajten samt köpa produkter.

Att ägna sig åt aktiviteter som kan utgöra brott, ge upphov till skadeståndsansvar eller på annat sätt bryta mot stads-, delstats-, nationell eller internationell lag eller regel är förbjuden.

Att på något som helst sätt försöka inkräkta på Sajtens eller Brock Beautys nätverk eller nätverkssäkerhet, eller att försöka använda Sajtens tjänst(er) i syfte att få åtkomst till något annat datorsystem, är förbjudet.

 

Ansvarsfriskrivning och begränsad ansvarsskyldighet

Brock Beauty publicerar information och artiklar på sina Sajter i syfte att öka komforten och underhållningsvärdet för sina besökare och kunder. Även om Brock Beauty försöker tillhandahålla korrekt information, kan oavsiktliga tekniska eller faktarelaterade felaktigheter samt typografiska fel uppstå. Vi förbehåller oss rätten att när som helst samt utan föregående besked utföra korrigeringar och ändringar på Sajten.

Brock Beauty påstår ej att informationen på Sajten stämmer för just den plats du befinner dig på, heller ej att de produkter som beskrivs på denna Sajt kommer att finnas tillgängliga att köpa överallt.

Du övertar allt ansvar och all risk med avseende på din användning av Sajten, som tillhandahålles “I BEFINTLIGT SKICK”.

Brock Beauty ger inga som helst garantier med avseende på eventuella icke-Brock Beauty- eller tredjepartssajter som du kan komma att hänvisas eller länkas till från denna Sajt. Länkar tillhandahålles endast för din komfort, och Brock Beauty ger inga som helst antydningar av, ej heller garantier, med avseende på korrekthet, tillgänglighet, lämplighet eller säkerhet i den information som tillhandahålles på icke-Brock Beauty-sajter. Brock Beauty varken rekommenderar, berättigar eller ger garantier för någon som helst produkt eller tjänst som erbjuds av eller på uppdrag av tredjepartssajt på Sajten.

PÅ INGA SOM HELST VILLKOR SKALL BROCK BEAUTY, DESS DOTTERBOLAG ELLER NÅGON AV DESSAS RESPEKTIVE CHEFER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER, INNEHÅLL- ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA INFÖR DIG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFRELATERADE SKADESTÅND, FÖRLUSTER ELLER GRUND FÖR TALAN SOM UPPSTÅR UR ELLER PÅ NÅGOT SOM HELST SÄTT ÄR RELATERADE TILL ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SAJTEN, ELLER SAJTENS PRESTANDA ELLER INNEHÅLL OCH MATERIAL, ELLER FUNKTIONALITET PÅ ELLER ERHÅLLEN VIA SAJTEN, ÄVEN OM BROCK BEAUTY ELLER DESS REPRESENTANT ELLER SÅDAN PERSON HAR UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Get Our Newsletter